Pohyb do MG! / Bevegelsen in MG! / The Movement in the MG!

foto akce / bilder av aksjon / pictures of the action

2010

Pozn. / notat / note:

Moje umělecká účast na programu Moravské Galerie (Brno, červen 2010). Záměren konceptu bylo uvolnění a rozvoj schopnosti imaginace účastníků pomocí pohybu a její bezprostřední záznam kresbou olejovým pastelem.

Min kunstnerisk deltakelse i programmet til Moravia Galleri (Brno, juni 2010). Formålet med denne konsepten var å løsne og utvikle den imaginære evnen til deltakere med hjelp av bevegelsen od dens umiddelbar notering med tegning med oljepastell.

My artistics attendance in the programme of The Moravia Gallery (Brno, June 2010). The purpose of this concept was to release and develop the ability of the imagination of the participants by the movement and its direct record with drowing oilpastels.